VİDEO ARŞİVİ


ANA SALON

KURSLAR

15 Kasım 2012 - Perşembe

C-2: Medikal hastalıklarda klinik psikofarmakoloji rehberi ve konsültasyon psikiyatrisi
İsmet Kırpınar - Numan Konuk

16 Kasım 2012 - Cuma

C-5: Psikiyatrik bozukluklarda nörokognitif testler
Serhat Çıtak  
C-11: Kabul ve farkındalık temelli tedaviler: Psikiyatri’deki pratik uygulamaları
Kültegin Ögel
C-6: Perinatal dönemde psikiyatrik tedaviler
Nazan Aydın 
C-12: İki uçlu bozukluğu olan DEHB hastaların yönetimi, bağımlılıklar ve yetişkinlerdeki diğer ek hastalıklar
Cengiz Başoğlu - Cengiz Tuğlu
C-7: Demanslarda ilaçların kullanım ilkeleri
Engin Eker - Murat Emül
C-13: Şizofrenide ruhsal toplumsal beceri eğitimi
Mustafa Yıldız

17 Kasım 2012 - Cumartesi

C-14: Antidepresan ilaçlar için kanıta dayalı kılavuz
Selçuk Kırlı - Oğuz Karamustafalıoğlu
C-17: Psikiyatik hastalarda uyku bozukluklarının tedavisi
Mustafa Bilici - Murat Erdem
C-15: Başarılı araştırma yapma ve makale hazırlama ve yayınlama teknikleri
Serdar Dursun - Murad Atmaca
C-18: Enine boyuna DEHB
Hasan Herken
C-16: İnternet bağımlılığı, online oyun, seks ve kumar bağımlılıklarının tedavileri ve bilişsel davranışçı terapisi
Ramazan Konkan - Ömer Şenormancı

18 Kasım 2012 - Pazar

C-21: Etkin ve eleştirel gözle bilimsel makale okuma. Makalelerdeki istatistiksel değerlendirmelerin anlamlandırılması nasıl olmalıdır?
Selim Kılıç - Cengiz Han Açıkel
C-20: Antipsikotik ilaçlar için kanıta dayalı kılavuz
Özcan Uzun - Yasin Bez

W-4: Obsesif-kompulsif bozukluk: Hüsrandan başarıya: Farmakolojik ve
psikoterapötik tedavi yaklaşımları
Axel Würz

(St. George's Hastanesi Nöropsikiyatri ve Kognitif Davranışçı Psikoterapi Uzmanı, İngiltere)

C-22: Adli psikiyatri: Psikofarmakolojik ajanlarla ortaya çıkan malpraktis davaları, adli psikiyatrinin diğer konuları

Murat Emül - Şakir Özen