VİDEO ARŞİVİ


ANA SALON

KURSLAR

NOT: Yayinlari izlemek icin konusmacinin veya programin uzerine gelip linke tiklayiniz...

15 Kasım 2012 - Perşembe

Açılış
M. Alpay Ateş
Oguz Karamustafalıoğlu
Mesut Çetin
Alican Dalkılıç
Açılış Konferansı
Moderatör: Alican Dalkılıç (Temple Üniversitesi, ABD)
Psikiyatrik bozukluklarda farmakoterapiler için sınıflandırmalar ve algoritmaları arasındaki ilişkiler
David Osser (Harvard Tıp Faküktesi, ABD) 
Panel

PS-1: Psikiyatri pratiğinde tedaviye dirençli ve yönetimlerinde ustalık gerektiren olgular ile başaçıkma yolları

Tartışmacı Moderatörler İsmail Ak - Rüstem Aşkın - Servet Ebrinç

Bağımlılık potansiyeli olan anksiyete bozukluğu olgularının idaresi
Nesrin Dilbaz
Negatif belirtili şizofreni ve şizoobsesif olgular
Erdal Işık
İki uçluluğu olan bağımlılar
Erhan Kurt
DEHB: Tik bozukluğu, kardiyak ileti sorunu olan çocuklarda stimülan kullanımı
Mücahit Öztürk

16 Kasım 2012 - Cuma

Konferans
PL-1: Anksiyete Bozuklukları: DSM 5’te neler değişti, tedaviye yansımaları neler olabilir?
Moderatör:   Oğuz Karamustafalıoğlu
Konuşmacı: Joseph Zohar (Chaim Sheba Tıp Merkezi, İsrail)
Panel
PS-2: Tanılar değişiyor ama hastalar değişmiyor: Sınıflandırmanın paradoksu
Tartışmacı Moderatörler: Oğuz Karamustafalıoğlu, Alican Dalkılıç (Temple Universitesi, ABD)
Psikiyatrik hastalıkların doğasını anlamak   
Serdar Dursun (Alberta Üniversitesi, Kanada)
DSM 5 ve ICD-11 tedavi kılavuzlarını nasıl etkileyecek? 
Hakan Türkçapar
DSM 5 ile ortaya çıkan sınıflama değişikliklerinin dayanakları
Joseph Zohar (Chaim Sheba Tıp Merkezi, İsrail)
Sınıflandırma sistemleri, nörogörüntüleme verileri ve biomarkerlar
Ali Saffet Gönül
Panel

PS-3: Nörobilimden klinik bilime: Psikiyatride güncel gelişmeler
Tartışmacı Moderatörler: Murad Atmaca - Serdar Dursun (Alberta Üniversitesi, Kanada)

Depresyonu anlamak: Yeni nörobiyolojik ve klinik perspektiflerler
Feyza Arıcıoğlu

Nörogörünteleme teknolojilerinin psikotrop ilaç geliştirilmesine katkısı
Ali Saffet Gönül

Psikiyatrik bozukluklarda GABA'nın değişen ve yükselen önemi
Hüseyin Günay

Münazara

Moderatör: Serdar Dursun
(Alberta Üniversitesi, Kanada)
D-1: Tedavi kılavuzlarının oluşturulmasında araştırma verilerinin kaynakları olarak:

İDDİA EDEN: Bağımsız araştırmalar önemlidir, endüstri destekli araştırmalar güvenli değildir
David Osser (Harvard Tıp Fakültesi, ABD)

KARŞI GÖRÜŞ: Endüstri destekli araştırmalar önemlidir, endüstri destekli araştırmalar güvenlidir
Daniel Umbricht (Zürih Üniversitesi, İsviçre)

17 Kasım 2012 - Cumartesi

Konferans  (Moderatör: Serhat Çıtak)

Şirofreni tedavisinde glisin gerialım inhibitörleri
Daniel Umbricht  (Zürih Üniversitesi, İsviçre)

Endüstri destekli uydu sempozyumu-4  ASTRA ZENECA    astra
Sizofrenide Negatif Belirtiler ve Islevsellik
Aysen Esen Danaci
Aristoteles Yasasaydi Sizofreniyi Nasil Tanimlardi?
Ali Saffet Gonul
Panel
PS-4: Psikiyatri pratiğinde akılcı ilaç kullanımı: Kötüye kullanım potansiyeli, sınırlar
Tartışmacı Moderatörler: Kemal Sayar - Alaattin Duran
Psikofarmakolojide neden polifarmasi? Polifarmasi istisna mı, kural mı, zorunluluk mu? Polifarmasinin nörobilimsel ve klinik temelleri
Mesut Çetin
Endikasyon dışı ilaç kullanımı yaygınlığı
Banu Bayar
T.C. Sağlık Bakanlığı; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı ilaç kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Dairesi Daire Başkanı

İlaç politikaları, farmakoekonomi ama nasıl?
Tuncay Alkan
SGK Temsilcisi

Nöropsikiyatrik ilaçları kim yazmalı kim yazmamalı? Nörolog yazar da psikiyatrist yazamaz mı? Örnek olaylarla sınır ihlalleri tartışmaları
Nazan Aydın

Yuvarlak masa toplantısı
RT-1:  Psikofarmakolojideki son gelişmeler
Tartışmacı Moderatörler: 
Atila Erol - Serdar Dursun  (Alberta Üniversitesi, Kanada)
Şizofreni
Osman Vırıt
Mizaç bozuklukları
Ayşegül Yıldız
Anksiyete bozuklukları
Lütfullah Beşiroğlu
Erişkin DEHB
İlhan Yargıç
Yaşlıda afektif ve kognitif bozukluklar
Işın Baral Kulaksızoğlu

18 Kasım 2012 - Pazar

Yuvarlak masa toplantısı
RT-2:  Psikiyatri nereye gidiyor? Psikiyatrinin dünü, bu günkü uygulamalar ve gelecekle ilgili projeksiyonlar
Moderatör:  Haluk Savaş
Psikiyatrik hastalıkları sıınıflama sistemleri ne kadar gerçekçi?
Atila Erol
Modern psikiyatriye kültürlerin yansımaları
Kemal Sayar

Sınır ihlalleri nereye kadar: Yeniden nöropsikiyatriye mi dönülüyor?
Nazan Aydın

Psikanalizin dünü, bu günkü uygulamalar ve gelecekle ilgili projeksiyonlar: gerçekten  müzeye mi kalkıyor?
Ayla Yazıcı
Nörogörüntülemede yeni teknikler ve  psikiyatriye yansımaları
Ali Saffet Gönül
Genetik ve farmakogenetik psikiyatriyi nereye götürecek?
Hasan Herken
BDT, IPT ve diğer terapilerin geleceği
Yasin Bez
ABD’de psikiyatrinin dünü, bu günkü uygulamalar ve gelecekle ilgili projeksiyonlar
Alican Dalkılıç  (Temple Üniversitesi, ABD)
Değerlendirmeler ve Ödül Töreni
Ayhan Algül
Kapanış Konuşmaları